623L יופיטר - קו אלקטריק, לד שלט יציאה, תאורת חירום

Go to content

שלט חירום יופיטר
בדיקה עצמית כולל פיקוד ובקרה

נתונים טכניים
שלט חירום יופיטר 623L
בדיקה ידנית

מומלץ לאחר התקנה, או תחזוקה. בדיקה ידנית אפשרית. רק אם רשת החשמל במתח ולאחר טעינת סוללה מספיקה באופן מלא בטעינת הסוללה היא 24 שעות. לוח אלקטרוני ברציפות מנטר את טעינת המצבר ונומינלית. בעליה נורית ירוקה מציינת כי כל רמת הטעינה של הסוללה הרגילה ודי בכך כדי להפעיל את הבדיקה הידנית. במהלך הבדיקה, נורית הירוקה מהבהבת ב 0.5Hz.יצרן

קו אלקטריק בע"מ

מקור אור

סוג נורה: 12 לד לבן .

ספק כח

אלקטרוני ממותג כולל פיקוד ובקרה בדיקה עצמית דו תכליתי לחצן טסט  ולד טעינה

הגנה

מפני טעינה ופריקת יתר של הסוללה

נצילות

אחוז תאורה בחרום :  100%

אטימות

דרגת אטימות:   IP40 / IP65      

התקנה

להתקנה - לקיר /  לתקרה.
זמני תאורה בחרום 120 דקות

מבנה

גוף - פוליקרבונט
עדשה - פוליקרבונט

שילוט

עדשה  חד-צדדי,  גובה אותיות 15 ס"מ,
אפשרות לשילוט לפי דרישה.

לקוחות

מיוחד למשרדים בתי מלון בניני ציבור אולמות בניני מגורים

תקן

בהתאם דרישות מכון התקנים תקן 20 חלק 2.22
מתאים לתקן ישראל - 61347.2.7 ולתקן EN60598
סוללות ניקל קדיום לטמפ" גבוהה לפי תקן 61951IEC285
תקן בדיקה עצמית כולל פיקוד ובקרה IEC62034
הפרעות רדיו EN55015

מס' קטלוגי

דגם

סוג נורה


330629

שלט חירום יציאה דגם  יופיטר 623L גובה אותיות 15 ס"מ

12 לד


330631

שלט חירום יציאה דגם  יופיטר 623L גובה אותיות 15 ס"מ   IP65

12 לד


330630

שלט חירום יציאה דגם  יופיטר 623L
גובה אותיות 15 ס"מ כולל התקן מיתכונן

12 לד


330627

שלט חירום יציאה דגם  יופיטר 623L גובה אותיות 15 ס"מ כולל פזה ממותגת

12 לד


330628

שלט חירום יציאה דגם  יופיטר 623L גובה אותיות 15 ס"מ  חד תכליתי

12 לד

Web counter
Back to content