623L (סטורן (פרספקט - קו אלקטריק, לד שלט יציאה, תאורת חירום

Go to content

שלט חירום סטורן (פרספקט)
בדיקה עצמית כולל פיקוד ובקרה

נתונים טכניים
שלט חירום סטורן (פרספקט) 623L
בדיקה ידנית

מומלץ לאחר התקנה, או תחזוקה. בדיקה ידנית אפשרית. רק אם רשת החשמל במתח ולאחר טעינת סוללה מספיקה באופן מלא בטעינת הסוללה היא 24 שעות. לוח אלקטרוני ברציפות מנטר את טעינת המצבר ונומינלית. בעליה נורית ירוקה מציינת כי כל רמת הטעינה של הסוללה הרגילה ודי בכך כדי להפעיל את הבדיקה הידנית. במהלך הבדיקה, נורית הירוקה מהבהבת ב 0.5Hz.


יצרן

קו אלקטריק בע"מ

מקור אור

סוג נורה: 12 לד לבן .

ספק כח

אלקטרוני ממותג כולל פיקוד ובקרה בדיקה עצמית דו תכליתי לחצן טסט  ולד טעינה

הגנה

מפני טעינה ופריקת יתר של הסוללה

נצילות

אחוז תאורה בחרום :  100%

אטימות

דרגת אטימות:   IP40      

התקנה

להתקנה - לקיר /  לתקרה / שקוע.
זמני תאורה בחרום 120 דקות

מבנה

גוף - עשוי מאלומיניום כולל ציפוי אנודייז
עדשה - פוליקרבונט

שילוט

עדשה  חד-צדדי,  גובה אותיות 15 ס"מ,
אפשרות לשילוט לפי דרישה.

לקוחות

מיוחד למשרדים בתי מלון בניני ציבור אולמות בניני מגורים

תקן

בהתאם דרישות מכון התקנים תקן 20 חלק 2.22
מתאים לתקן ישראל - 61347.2.7 ולתקן EN60598
סוללות ניקל קדיום לטמפ" גבוהה לפי תקן 61951IEC285
תקן בדיקה עצמית כולל פיקוד ובקרה IEC62034
הפרעות רדיו EN55015

מס' קטלוגי

דגם

סוג נורה

316005

חד צדדי קיר/תיקרה, גובה אותיות 15 ס"מ

12 לד

316006

דו-צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ

12 לד

316007

חד- צדדי-תה"ט, גובה אותיות 15 ס"מ

12 לד


316008

דו- צדדי-תה"ט, גובה אותיות 15 ס"מ

12 לד

3160051

חד צדדי קיר / תיקרה התקן מיתכונן

12 לד

3160061

דו-צדדי   התקן מיתכונן

12 לד

Web counter
Back to content